eos.studio - projekty logo i identyfikacja wizualna firm

Wizerunek ma znaczenie


OPEK

Opis realizacji

Zakres: projekt logo

Firma Opek Sp. z o.o. to znana na rynku firma kurierska.
W marcu 2009 roku, firma Opek zgłosiła do nas z prośbą o zmianę obecnego znaku graficznego firmy w kierunku formy bardziej nowoczesnej, przy jednoczesnym zachowaniu rozpoznawalności marki. Bodźcem do zmiany wizerunku był między innymi artykuł, który ukazał się w dodatku biznesowym nr 5/2009 do Newsweeka, Pierwszy Milion pt. "Marketing w Firmie" (wydanie: luty 2009), w którym zostało poddane analizie m.in. logo firmy Opek. Firma wyciągnęła wnioski z artykułu i z własnych spostrzeżeń i postanowiła zmienić swój znak.

Jedną z głównych idei jakie przyświecały nam podczas pracy nad znakiem była poprawa czytelności nazwy firmy oraz nadanie znakowi współczesnego wizerunku. Przez kilka pierwszych dni pracy nie mogliśmy przekroczyć pewnych barier, które ograniczały pracę designera, a wynikały z formy i elementów dotychczasowego znaku. Zmieniona została typografia znaku na nowocześniejszą, pozbyliśmy się także charakterystycznych dla poprzedniego układu literniczego wcięć w literach P oraz E. Zrezygnowaliśmy także z podkreślenia nazwy i wyrównaliśmy literę "O" z pozostałymi. Jednak nadal brakowało znakowi nowoczesnego szlifu, który oprze się próbie czasu.

Przełamanie toku myślenia nad znakiem nastąpiło dopiero, gdy nazwa firmy została wpisana w owal. Tym samym napis został użyty w kontrze zaś pochylone kolo i dodatkowy cień z prawej strony, nadały znakowi dynamiki, która naszym zdaniem jest nieodzowna w znakach firm kurierskich, dla których czas dostarczenia przesyłki jest jedną z najważniejszych cech samej usługi. Bardzo mocno konotowany ze znakiem element czerwonego koła pozostał w znaku w nieco zmienionej formie, natomiast podpis "PRZESYŁKI KURIERSKIE" został przesunięty nieco w lewo tworząc formę asymetryczną względem nazwy firmy.

projekt logo

porównanie logotypu sprzed redesignu i po